Vergoedingen logopedie 2023

Logopedie wordt niet meer door elke zorgverzekeraar 100% vergoed, ook al zit logopedie wel in de basisverzekering. Wanneer u een restitutiepolis heeft (staat op uw polisblad), dan wordt logopedie in de meeste gevallen volledig vergoed. Met onderstaande zorgverzekeraars hebben we een contract. Wanneer u bij één van deze verzekeraars verzekerd bent, hoeft u niets bij te betalen.

Zilveren Kruis: Zilveren Kruis - ZieZo - ProLife - AON - Interpolis - FBTO - De Friesland