Vergoedingen logopedie 2023

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. In vrijwel alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Onderstaande prijzen gelden:

  • Wanneer de logopediepraktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.
  • Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.
  • Vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2023.
  • Logopedie is vrijgesteld van BTW.
  • Tarief (groeps-)behandeling op school is op aanvraag.

Screening

n.v.t.

Anamnese en onderzoek na screening

n.v.t.

Screening, anamnese en onderzoek

n.v.t.

Anamnese en onderzoek na verwijzing

€ 49,00

Eenmalig onderzoek

€ 98,00

Individuele zitting reguliere logopedie 

€ 49,00

Individuele zitting stotteren

n.v.t.

Individuele zitting afasie

n.v.t.

Individuele zitting preverbale logopedie

n.v.t.

Telefonische zitting (25 min.)

€ 49,00

Tarief groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen

n.n.b.

Tarief groepszitting  voor specifieke behandeling van drie personen

n.n.b.

Tarief groepszitting  voor specifieke behandeling van vier personen

n.n.b.

Tarief groepszitting  voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen

n.n.b.

Behandeling Hanen-ouderprogramma

n.v.t.

Toeslag voor behandeling aan huis

€ 23,50

Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (25 min.)

€ 49,00

Overleg met derden (25 min. in de praktijk)

Overleg met derden (25 min. op locatie)

€ 49,00

€ 98,00

Verslaglegging aan derden:

T.b.v. een aanvraag arrangement cluster 2/herindicatie

T.b.v. school (standaard verslag)

 

€ 300,00

€ 49,00

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden)

€ 49,00