Groepsbehandelingen

We geven verschillende groepslessen, zoals:

  • Begrijpend lezen
  • Wijs met Letters
  • DGM (Denkstimulerende Gespreks Methodiek)

De groepslessen bestaan uit 10 lessen. De meeste groepsbehandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

De groepsles Wijs met Letters is ontwikkeld voor kinderen van eind groep 2/begin groep 3 die moeite hebben met klanken en letters. We oefenen met auditieve functies (rijmen, hakken/plakken, gericht luisteren) en het herkennen van klanken en letters.

Voor aanmelden of vragen kunt u contact opnemen met Richelle Drenth.