Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Vanaf 1 augustus: DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie) in deze praktijk mogelijk!

Wat houdt DTL in?

Sinds 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijzing van een arts bij de logopedist terecht. Voorafgaand aan de behandeling vindt een korte screening plaats waarvan een verslag wordt gemaakt voor de huisarts. Aan de hand van de uitkomst van deze screening, bepaalt de logopedist of u zonder verwijzing logopedische behandeling kunt krijgen, of dat u toch een verwijzing moet halen bij een arts. Er zijn door de beroepsvereniging en artsen regels opgesteld, waaraan de logopedist zich dient te houden. Deze regels maken dat u soms toch een verwijzing nodig heeft.

Voor wie?

Zonder verwijzing naar een logopedist kan alleen als u slechts één hulpvraag heeft (bijvoorbeeld uitspraakproblemen) zonder andere bijkomende logopedische problemen (bijvoorbeeld spraak - en taalproblemen). Ook als u slechts één hulpvraag heeft, kan het voorkomen dat de logopedist u vraagt toch een verwijzing bij uw arts te halen. Dit heeft te maken met de uitkomst van de korte screening en de regels die verbonden zijn aan de uitkomst hiervan.