Onze logopediepraktijk in Amsterdam

Logopediepraktijk Osdorp is sinds eind 2009 gevestigd aan Meer en Vaart in Amsterdam-Osdorp. Meer informatie over onze logopedisten leest u op de pagina logopedisten >

Openingstijden

Onze praktijk is van maandag tot en met zaterdag geopend. Voor contact en de adressen van onze vestigingen klikt u hier >

Verwijzing en aanmelding

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Lees meer over verwijzing en aanmelding >

Vergoedingen

Logopedie wordt niet meer door elke zorgverzekeraar 100% vergoed, ook al zit logopedie wel in de basisverzekering. Lees meer over vergoedingen logopedie 2022 >

Prijslijst 2022

Wanneer onze praktijk geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar of als de behandeling niet onder uw verzekering valt, dan betaalt u de behandeling zelf. Klik hier voor de prijslijst logopedie 2022 >

Zorgrekening

Heeft u vragen over de betaling van de logopedische behandelingen of over een rekening die u heeft ontvangen? Klik hier voor meer informatie over uw zorgrekening >

Verzuimnota

Bij verhindering dient u tenminste 24 uur van te voren uw afspraak af te zeggen. Dit kan telefonisch of per e-mail. Indien er niet wordt opgenomen dient u een bericht in te spreken op onze voicemail. Let op: te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden, ongeacht de reden, bij u in rekening gebracht en niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten hiervoor zijn in 2022 47,- euro per behandeling.

Patiëntenklachtrecht

Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Lees meer over het patiëntenklachrecht en de beroepscode >

Groepsbehandelingen

Incidenteel verzorgen wij groepslessen zoals 'begrijpend lezen', 'Wijs met Letters' en 'DGM (Denkstimulerende Gespreks Methodiek)'. Momenteel worder geen groepsbehandelingen gegeven. Meer over de groepsbehandelingen >

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Sinds 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijzing van een arts bij de logopedist terecht. Voorafgaand vindt een korte screening plaats. Lees meer over DTL voor deze praktijk >

Privacyverklaring

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Jennifer Koenen via jennifer@logopedieodsorp.nl. Lees onze privacyverklaring >