Fysiotherapeute Isabelle Kranenburg

Isabelle Kranenburg behaalde in 2020 haar bachelor Fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Direct na haar afstuderen kreeg zij de mogelijkheid om 2 dagen per week een waarneming te doen bij Praktijk Kinderfysiotherapie en Ergotherapie Samen in Amsterdam. Een bekende plek voor Isabelle, omdat ze hier met veel plezier haar afstudeerstage heeft gedaan. Inmiddels werkt ze hier 4 dagen per week.

Daarnaast is Isabelle in 2021 gestart met de master Kinderfysiotherapie aan de hogeschool Avans+ in Breda. Momenteel schrijft ze haar thesis. Ze hoopt in 2024 haar diploma in ontvangst te kunnen nemen.

Isabelle behandelt vooral kinderen met een gedrags- en/of motorische ontwikkelingsachterstand en schrijfproblemen. Ze is gespecialiseerd Sensorische Integratietherapie (SI). De SI-cursus heeft ze in 2022 afgerond.

Isabelle werkt op woensdagochtend.

Stuur Isabelle een e-mail