Spraak

Bij taalverwerving onderscheiden we de spraakontwikkeling en de taalontwikkeling.

Spraakontwikkeling

Onder spraakontwikkeling wordt verstaan: De ontwikkeling van de articulatie; het waarnemen en produceren van klanken. Welke klanken een kind al kan uitspreken wordt onder andere bepaald door de controle die het kind heeft over zijn tong, lip en gehemeltespieren en door de mate waarin het kind het verschil tussen de spraakklanken kan waarnemen zowel auditief (op het gehoor), visueel en tactiel (hoe voelt het aan in je mond). Kinderen moeten zowel de spraakspieren leren beheersen en klanken van elkaar leren onderscheiden.

Taalontwikkeling

Taalontwikkeling is de manier waarop kinderen woorden en zinnen leren begrijpen en leren gebruiken. Er zijn verschillende taalstoornissen. Er wordt gesproken van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak en taal duidelijk achterblijft ten opzichte van zijn/haar leeftijdsgenootjes.

Voorwaarden

Voorwaarden voor een goed verlopende taalontwikkeling zijn: oogcontact, beurtgedrag en imitatie. Het taalverwervingsproces is afhankelijk van wat een kind aan taal krijgt aangeboden vanuit zijn omgeving, maar ook van wat het uit dat taalaanbod kan oppikken.

Intelligentie van het kind speelt bij het taalverwervingsproces een belangrijke rol. Bij het leren communiceren zijn ook niet-talige factoren belangrijk zoals: luisteren, initiatief nemen (verbaal of non-verbaal), houding (lichaamstaal), mimiek en spelgedrag.