Gehoor

Het gehoor heeft een belangrijke functie binnen de spraak/taalontwikkeling. Je leert als baby al geluiden onderscheiden en later zal je leren praten en begrijpen waar mensen over praten. Als het gehoor niet (doof) of niet goed werkt, zal je problemen krijgen met het uitspreken (articulatie) van klanken en woorden en leer je een taal minder snel dan horende mensen.

Oorzaak van slechthorendheid

Er zijn verschillende oorzaken voor slechthorendheid:

  1. aangeboren slechthorendheid
    Dit kan erfelijk zijn, maar ook worden veroorzaakt door ziekten tijdens de zwangerschap.
  2. niet-aangeboren slechthorendheid
    Dit kan het gevolg zijn van ziekten (middenoorontsteking, meningitis) of een ongeval. Ook een verminderd gehoor door langdurige blootstelling aan lawaai of ouderdom komt men regelmatig tegen.

Gevolgen van slechthorendheid

Bij aangeboren slechthorendheid kan er een achterstand in de spraak/taalontwikkeling ontstaan. Vaak wordt slechthorendheid al in de eerste weken na de geboorte opgemerkt. Een kind reageert dan bijvoorbeeld niet of niet goed op auditieve prikkels. Als de slechthorendheid op tijd wordt opgemerkt, kan er met behulp van een hoorapparaat een spraak/taalachterstand worden voorkomen of worden beperkt.

Wat doet de logopedist?

De logopedist stimuleert de spraak/taalontwikkeling door oefeningen m.b.t. onder andere articulatie, zinsbouw en woordenschat te geven. Daarnaast kan er ook ondersteuning komen voor het leren van spraakafzien en gebarentaal.